Friday, 26 February 2010

Awards 2010 - Most Likely To Make You Smile

Kicking off with the Employee Most Likely To Make You Smile...the winner is Tufail!

Full tally of nominations and votes:

Tufail IIIII I
Matt IIIII
Andreas IIIII
Shafa IIII
Anis IIII
James R III
Tajinder III
Atia III
Delicia II
Marta II
Alex II
Sarah-Michelle II
Amel II
Linda I
Francisco I
Lira I
Wayne I
Hamza I
Dan I
Loic I
Tobe I
Isabelle I
Arif I

Next...Most Talented

No comments: